Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cyklist på en gata i Falun där Kristine kyrka syns i bakgrunden. Foto Ulf Palm

Trafik och gator

I Falu kommun finns olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunens arbete handlar till största delen om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant. Bland annat bygger vi om farliga korsningar, byter asfalt, bygger fler gång- och cykelvägar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen.

Ansvarsområden och skötsel

De större vägarna och genomfartslederna i Falun ansvarar Trafikverket för och de kommunala vägarna och gatorna sköter kommunens entreprenör om.

På landsbygden består vägnätet till största delen av enskilda vägar, det är vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De som har ansvar för vägarna kallas väghållare. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägarna. Väghållaren kan vara enskilda markägare eller organisationer. Då det är flera markägare kan väghållaren vara en organisation i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening.

Sidan uppdaterad 2024-04-22