Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer står och pratar

Tolk

Den som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Använd gärna tolk vid besök hos oss om du behöver. Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd på ditt eget språk.

Tolk kan bokas vid behov

Det är din handläggare hos till exempel Arbetslivs- och socialförvaltningen som beställer tolk. Falu kommun samarbetar med Borlänge kommuns tolkförmedling.

Tolk för dig med hörselproblem

Om du har behov av teckenspråks-/dövblindtolk eller vuxen­dövtolk så kan du vända dig till Tolkcentralen i Dalarna för att få mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tystnadsplikt

En tolk förmedlar det som sägs och tecknas i ett samtal på ett neutralt och opartiskt sätt. Tolken har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att använda sig av tolk.

Språkstöd vid flyktingmottagning

Om du har fått uppehållstillstånd och blivit anvisad av Migrationsverket till Falun som kvotflykting eller från förläggning har du rätt till bostad och hjälp av Faluns flyktingmottagning att installera dig i bostaden. Flyktingmottagningen bokar tolk till besöken.

Inget uppehållstillstånd?

Kommunen har inget ansvar för och kan inte hjälpa vuxna personer, som söker asyl i Sverige och som har flyttat in hos släktingar innan de fått uppehållstillstånd. De måste vända sig direkt till Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och få tolk där eller försöka ta hjälp av släktingar eller frivilligorganisationer.

Arbetsförmedlingen - ansvar flyktingar

Sedan 2010 är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringen av flyktingar och de har också ofta personal som behärskar de modersmål som en majoritet av flyktingarna talar.

Sidan uppdaterad 2024-05-23