Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gummibåtsrace på Faluån

Klimatförändringar och miljö

Mål – minska klimatpåverkan

Bil- och flygtrafik, uppvärmning av bostäder och en hög energianvändning är några av de faktorer som påverkar klimatet i hela världen. FN:s klimatmål som man kom överens om i Paris syftar till att undvika farlig påverkan på klimatsystemen. Därför ska temperaturökningen begränsas till under två grader, helst inte mer än 1,5. Många forskare anser att redan det målet innebär alltför stor påverkan.

2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. 2030 ska de ha minskat med minst 63 procent sedan 1990. Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Vad vill Falu kommun - Energi och klimatprogram

I energi- och klimatprogram för Falu kommun finns strategier för hur Falu kommun kan bidra till dessa mål. Programmet är en utmaning både till dig som individ, till näringsliv och till kommunorganisationen med kommunala bolag.

Det handlar om kommunens egna verksamheter, allt annat som händer inom kommunens gränser och de utsläpp som vår konsumtion förorsakar även på andra håll i världen.

Här kan du läsa en kortversion av energi- och klimatprogrammet Pdf, 666.3 kB, öppnas i nytt fönster.
och här kan du läsa hela energi- och klimatprogrammet Pdf, 789.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur påverkar vi i Falun klimatet

Som individer påverkar vi klimatet genom vår konsumtion. Som samhälle påverkar vi klimatet genom de investeringar och den verksamhet som bedrivs. Som individer påverkar vi nog som de flesta andra i Sverige. Det betyder att vi påverkar klimatet som utsläpp av runt tio ton koldioxid.

Verksamheter inom Falu geografiska kommun ger inte så stora utsläpp. Det är inte mer än ca två ton per person och det mesta av det handlar om transporter. Men det finns fortfarande utmaningar att ta sig an. Den viktigaste handlar om vårt resande.

Läs rapport om energi- och klimatläget i Falun 1300kB Pdf, 1.3 MB.

Hur påverkar du klimatet? Testa och utmana dina vänner och kollegor

Här är några länkar till beräkningsverktyg du kan använda för att få koll på din klimatpåverkan och tips på hur du minskar den. Verktygen öppnas i nya fönster.

Du kan läsa mer om hur du kan spara energi i din bostad på:

Sidan för Energi och uppvärmning

Klimatförändringar händer nu och riskerna för översvämningar ökar även i Falun

I Faluån och Svärdsjöån kan vi förvänta oss ökade vattenflöden och då också högre vattennivåer i Runn. På sidan Översvämning och höga vattenflöden kan du läsa om riskerna, var riskerna är störst, hur man kan förbereda sig och vad man bör tänka på. Det handlar bland annat om att inte bebygga områden där man kan räkna med ökade vattenflöden och översvämningar.

Läs om översvämningar - vad du bör tänka på om du bor i ett riskområde.

Sidan uppdaterad 2020-09-03