Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadspersonal sitter bredvid pensionär i ett rum.

Hjälp i hemmet

För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns många olika typer av hjälp för att underlätta din vardag.

Olika sorters hjälp

Du kan ansöka om och få hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning och kommunfixarens service.

Efter ett biståndsbeslut utformas genomförandeplaner enligt individens behov i centrum (IBIC). Alla omsorgstagare har en fast omsorgskontakt, som är utbildad undersköterska. Omsorgskontakten uppdaterar genomförandeplan två gånger per år eller vid behov. I genomförandeplanen bestäms hur de beviljade insatserna ska utföras. Det görs tillsammans med omsorgtagare och anhörig om omsorgtagaren vill det.

Hemtjänstområden är indelade i geografiskt mindre planeringsgrupper, för att öka kontinuiteten och skapa trygghet för våraomsorgstagare.

Kvalitetskrav

Omvårdnadsnämnden utarbetar och fastställer kvalitetskrav för sina olika verksamheter. De följs upp regelbundet av Kvalitet och utvecklingsenheten på flera olika sätt.

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier Hemtjänst och ledsagning 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdtjänst

Behöver du hjälp vid resor?
Färdtjänst - mer information.

Vårdar du en anhörig?

Då kan du få avlösning i hemmet.
Anhörigstöd, avlösning - mer information.

Vid stöd enligt LSS

Söker du hjälp i hemmet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)?
Funktionsnedsättning - mer information

Hemsjukvård

Kommunen har tagit över hemsjukvården från Region Dalarna.
Hemsjukvård - mer information.

Ansökan och avgifter

När du kommer vidare till ett visst område finns information om hur du ansöker och vilka avgifter som gäller för det området.

Kontakt och ansökan

Har du allmänna frågor kring hjälp i hemmet, eller vilket stöd du kan få, vänd dig till omvårdnadsförvaltningens biståndshandläggare eller kontaktcenter.

Biståndshandläggare på omvårdnadsförvaltningen

För att få kontakt med oss, ring under vår telefontid måndag-onsdag och fredag 9.30-11.30 samt torsdag 13.00-15.00. Andra tider kan du lämna ett meddelande till kontaktcenter så ringer vi upp dig.
Telefon: 023-877 80.

Kontaktcenter

Telefon: 023-830 00, e-post kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2024-05-29