Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frisör färgar hår på kund

Kemikalier

Varje dag kommer vi i kontakt med hundratals olika kemiska ämnen. Kunskapen om kemiska ämnen ökar visserligen hela tiden men det råder alltjämt stor ovisshet om många ämnens effekter på hälsa och miljö.

I samhället använder vi kemikalier till många olika saker. Vissa kemikalier är skadliga för miljö och hälsa och dem måste vi se upp med. Ämnen som är direkt giftiga, långlivade (bryts ned under väldigt lång tid i miljön) eller som påverkar arvsmassan i levande celler behöver vi tänka till om, både en och två gånger innan vi använder. När man använder kemikalier ska man alltid vara försiktig.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver miljötillsyn över dem som hanterar, tillverkar, överlåter eller använder kemikalier. Syftet med tillsynen är att motverka skador på miljön eller människors hälsa.

När du köper kemikalier

En viktig del vid val av kemikalier, såväl för dig som privatperson som företag, är att tillämpa den sk. produktvalsprincipen som innebär att man väljer den produkt för ändamålet som gör minst skada på miljön.

När du använder kemikalier

När du använder en kemikalie ansvarar du också för om den förorenar luft, mark och vatten. När en kemikalie blir avfall blir den ofta så kallat farligt avfall. En arbetsgivare har även ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen för att kemikalier hanteras på rätt sätt.

Olika kemiska ämnen

På kemikalieinspektionens webbplats (se nedan) finns information om olika kemiska ämnen. Använd verktyget PRIO på deras hemsida för att se om det kemiska ämne du är intresserad av begränsas av lagbestämmelser, är ett utfasningsämne eller ett prioriterat riskminskningsämne (dessa listor ersätter gamla OBS-listan och begränsningslistan). 
Lagar och regler kan bestämma vad vissa ämnen får användas till och av vem.

  • Utfasningsämnen – ämnen som man bör sluta använda
  • Prioriterat riskminskningsämne – ämnen som man ska se upp med och som kanske kräver särskild uppmärksamhet vid användningen.

Om du är osäker på egenskaperna hos en kemisk produkt ska du i första hand fråga den du köpt produkten av. Du kan även fråga Kemikalieinspektionen. 
Om du ändå är osäker på hur du ska hantera ett kemiskt ämne kan du kontakta Falu kommuns kontaktcenter, e-post: kontaktcenter@falun.se

Mer information

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök uppgifter om farliga ämnen i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps databas RIB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Risk med vissa kemikalier i Falun

Sidan uppdaterad 2022-03-14