Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kungörelse laga kraft 2023

Detaljplaner inom Falu kommun som vunnit laga kraft 2023

KUNGÖRELSE

Följande detaljplaner inom Falu kommun,

Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2023:

Detaljplan för förskola och vårdboende vid Blomstervägen

Laga kraft 2023-03-29

Detaljplan för bostäder vid Stigaregatan/Sturegatan

Laga kraft 2023-05-18

Detaljplan för handel mm inom Majoren

Laga kraft 2023-06-20

Detaljplan för verksamheter och bostäder norr om Västra Tallen

Laga kraft 2023-06-20

Detaljplan för verksamheter vid Hosjöstrand

Laga kraft 2023-06-28

Detaljplan för idrottshall vid Tiskgränd

Laga kraft 2023-09-18

Ändring av detaljplan Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för kvarteret Noret

Laga kraft 2023-10-16

Detaljplan för småhusområde vid Övre Gruvrisvägen

Laga kraft 2023-12-20

  • Den, som vill ha ersättning för skador p.g.a. en detaljplan

enligt 14 kap. plan- och bygglagen, måste väcka talan

vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas

från det datum planen vann laga kraft (se ovan).

Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen

kunde förutses inom angiven tid.

Kommunstyrelsen

Falu kommun

Sidan uppdaterad 2024-02-14