Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Förslag på föreskrifter och skötselplan för ett nytt naturreservat, Hälsingbergsskogen i Falun

Remiss

Falu Kommun avser att bilda ett nytt naturreservat Hälsingbergsskogen, drygt fyra kilometer sydost om Falu centrum. Syftet med naturreservatet är att områdets biologiska mångfald och värden för det rörliga friluftslivet ska kunna bevaras och utvecklas.

Förslag till föreskrifter och skötselplan har tagits fram för remiss, beslut MSN 2024-05-14, § 71, som det finns möjlighet att lämna synpunkter på.

Mer information om området och hur man kan lämna synpunkter finns i de bilagda dokumenten nedan.

Vi vill ha era synpunkter skriftligt senast 2024-06-28. Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun, eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med NR Hälsingbergsskogen MSN0132/23

Om du vill få pappersexemplar av handlingarna kontaktar du Falu kommun via Kontaktcenter, tel. nr 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Upplysningar: Kontaktcenter: 023–83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Följebrev Pdf, 184.1 kB.

Beslut och föreskrifter Pdf, 1 MB.

Skötselplan Pdf, 1.3 MB.

Sändlista Pdf, 194.3 kB.

Sidan uppdaterad 2024-06-26