Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Kungörelse laga kraft 2022

Detaljplaner inom Falu kommun som vunnit laga kraft under 2022

KUNGÖRELSE

Följande detaljplaner inom Falu kommun,

Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2022:

Detaljplan för bostäder vid Vandrarvägen

laga kraft 2022-04-08

Detaljplan för delar av Slussenområdet vid Strandvägen

Laga kraft 2022-05-11

Detaljplan för bostäder vid Backgårdsvägen/Mårtsbovägen i Bjursås

Laga kraft 2022-05-25

Detaljplan för bostäder vid Polhemsvägen

Laga kraft 2022-11-11

Under 2022 har Kommunfullmäktige antagit:

  • Den, som vill ha ersättning för skador p.g.a. en detaljplan

enligt 14 kap. plan- och bygglagen, måste väcka talan

vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas

från det datum planen vann laga kraft (se ovan).

Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen

kunde förutses inom angiven tid.

Kommunstyrelsen

Falu kommun

Sidan uppdaterad 2023-10-01